Choi Woo Shik

Ngày Sinh:
Chưa rõ
Nghề Nghiệp:
Diễn viên
Quốc Gia:
Chưa có thông tin
Chiều Cao:
Chưa có thông tin
Cân Nặng:
Chưa có thông tin
Sở Thích:
Chưa có thông tin
Tình Trạng Hôn Nhân:
Chưa có thông tin
Luợt Xem: 209

Tiểu Sử - Thông Tin

Tiểu sử của diễn diên Choi Woo Shik
Đang cập nhật thông tin

Bình luận